sauke

 • Tsarin patent don vibrator -BS003
 • Tsarin patent don vibrator -EW013
 • Tsarin patent don vibrator -EW900
 • Tsarin patent don vibrator -LOLO -asm (EU)
 • Tsarin patent don vibrator -LOLO -asm (US)
 • Tsarin patent don vibrator -PM063
 • Tsarin patent don vibrator -RE001
 • Tsarin patent don vibrator -RE007 、 RE008
 • Tsarin patent don vibrator -VS015
 • Alamar ƙira don vibrator -VV062, VV065, VV307
 • Tsarin patent don vibrator -vv071
 • Alamar ƙira don vibrator -vv072 、 vv073 、 vv074
 • Tsarin patent don vibrator -vv090
 • Tsarin patent don vibrator -VV208
 • Tsarin patent don vibrator -ZK009
 • Tsarin patent don vibrator -ZK010